/

Ζολιώ Λαδά- Βαρβαρέσου : HOMO TECHNICUS…

Λοιπόν έχουμε χορτάσει από τεχνολογία ας τήν πούμε τεχνικό πολιτισμο.

Οι ουρανοξύστες λογχίζουν αγέρωχοι τά σύννεφα και εμείς θαυμάζουμε

Τού ανθρώπου τά κατορθώματα.Τά αυτοκίνητα μάχονται καθημερινά

Γιά τήν μείωση τού πληθυσμού τής Γής κι εμείς ζητούμε όλο καί δυνατότερες

μηχανές,ζήτω οι μηχανές ζήτω ο πολιτισμος..Φωλιάζουνε οι άνθρωποι σάν

Πουλιά στούς ουρανοξύστες.άγνωστοι μεταξύ αγνώστων απρόσωποι

Καί ανώνυμοι καί ζητωκραυγάζουν.(Αυτό  θά πεί πολιτισμός,νά κατοικείς στόν

Εικοστό όροφο,νά ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ νά επιτυγχάνεις ύψιστον

Σημείον αποβλάκωσης μπροστά στήν καλωδιακή σου στό  tablet η τό

Κινητό.Τό τελευταίο μάλιστα νά μή τό αποχωρίζεσαι κσί όταν οδηγείς

Εσύ τό sms θά τό στείλεις έστω κι αν προκαλέσεις καραμπόλα χιλιομέτρων

Αυτό όλο τό χάος γύρω  σας ονομάζεται ο πολιτισμός κσί σ αυτήν τήν τεχνική

Ζούγκλα πού φύτρωσαν και γιγαντώθηκαν αειθαλείς πολυκατοικίες

Αναζητείστε τόν άνθρωπο!Ο άνθρωπος βέβαια δέν προέβλεψε ότι

Θά εξοντωθεί από τά ίδια τά δημιουργήματα τής φαιάς ουσίας τού

Εγκεφάλου  του.Μετά τήν  εποχή τού HOMO ECONOM8CUS του

HOMO UNIVERSALIS ιδού η εποχή τού HOMO TECHNICUS.

Συνεχίζει τήν θεαματική του πορεία πατώντας απλώς κουμπια.Τρέχει

Λαχανιασμένος μηρμυγκοειδής νά προλάβει τήν υπερηχητική εποχή χαμένος

Μέσα σέ αυτόματα καί υπεραυτ9ματα μηχανήματα κυνηγώντας τήν

Ανθρώπινη ζεστασσιά πού χάθηκε κάπου σέ πολυτελείς κσί υπερπολυτελείς

Κατασκευές, Στόν αντίποδα όμως θά πρέπει νά παραδεχθούμε πόσο η τεχνολογία

Διευκολύνει τή ζωή μας,Μπορούμε χωρίς νά βγούμε από τό σπίτι μας

Μ ένα Laptop νά τακτοποιήσουμε υποθέσεις μας πού θά χρειαζόμαστε

Ωρες τρεξίματος κσί βασάνων από αδίστακτη γραδειοκρατία! Απόκαλύπτομαι

Μπροστά στά επιτεύγματα τής τεχνολογίας πού μάς ωφελούν στό επάγγελμα

Μας στήν ιατρική βοήθεια στήν αποφυγή ταλαιπωρίας.Τήν φωτογραφία

Τού Στηβ Τζόμπς τήν έχω επάνω στόν υπολογιστή μου  καί τόν ευγνωμονώ

Πού στή σύντομη ζωή του μάς έδωσε τήν ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Πόυ άλλαξε τόν κόσμο.Τόν άνθρωπο αναζητούμε, τά ανθρώπινα.

_____________

Αισθήματα  πού μέσα σέ αυτή τή δίνη τής τεχνολογικής εξέλιξης κάπου

Χάθηκε.Τά ανθρώπινα  αισθήματα δέν τά  παρά γει καμία τεχνολ9γία..

Η τεχνική εξέλιξη εξέλιξη είναι πλέον δεδομένη κανείς δέν μπορεί

Νά τήν ανακόψει.Εμείς όμως μπορούμε νά προσαρμόσουμε εαυτούς

Καί αλλήλους..Τό μυαλό πού μπορεί νά δημιουργήσει τεχνική τελειότητα

Γιατί νά μή μπορεί νά τελειοποιήσει τήν ίδια μας τήν ύπαρξη;

Zoλιώ Λαδά Βαρβαρέσου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,21/9/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA