Ζολιώ Λαδά-Βαρβαρέσου : ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ..,,

Διάβασα κάπου στους ΣΤΟΧΑΣΜΟΥΣ  τού Λασκαράτου(Ευχαριστώ τόν Θεό

Πού δέν μέ έκανε παλιάνθρωπο,αλλά τόν μέμφομαι διότι μέ έβαλε

Νά ζώ ανάμεσα σέ παλιανθρώπους.),,,Δέν έχω καμιά ειδικότητα νά κρίνω

Τόν Λασκαράτο σάν ποιητή Συμβολαιογράφος είμαι.Αλλά καί σάν αναγώστρια

Μεγςλο ενδιαφέρον μεγάλο ενδιαφέρον δέν έχω γιά τά ποιήματα πού

Είναι τοπικά πςριρισμένα Αργοστόλι-Ληξούρι μέ πρωταγωνιστές πρόσωπα

Αγνωστα.Μέ πτωχές εμπνεύσεις πολλές φορέ;,μετασχηματισμένα

Σέ κακότεχνους στίχους χωρίς κανόνες στιχουργικής καί κακή χρήση

Γλώσσας μας.Αλλά σά φιλόσοφος  άς γοητεύει.Βαθύς οξύς, είρων δυνατόΟΛασκαράτος αισ

Πνεύμα καί κοφτερο.Ο παραπάνω στοχασμός μάς μάς κάνει νά γράψουμς

Τούτες τίς λίγες γραμμές.ΟΛασκαράτος αισθάνεται τήν ανάγκη  νά εκφράσει

Πρός τόν Θεό συγχρόνως δύο αντίθετα συναισθήματα πού τόν πλημμυρίζουν.

Τήν ευγνωμοσύνη κα8 τήν αγανάκτηση.Θά έλεγε κανείς  κάν9ντας μία νομική

Σκέψη πώς η δεύτερη παράγραφος αποροφά τήν πρώτη,δηλαδη γιά νά

Τό πούμε ποιό απλά υπερτερει η αγανάκτηση τής ευγνωμοσύνης..

Και αυτή η σκέψη έναν αιώνα πρίν.Αν ζούσε σήμερα οΛασκαράτος

Δέν γνωρίζουμε κατά πόσον πρώτα θά ευχαριστούσε  τόν Θεό πού

Δέν τόν έκανε παλιάνθρωπο κι ςέπειτα θά τόν εμρμφετο.Μήπως θά

Περριοριζόταν στη μομφή γράφοντας τούς ανάλογουςωστίχους.

                 Οντες έφτιαχνες  Θεέ μου τήν οικουμένη

              Εμένανε τσού Ληξουριώτες κι όλους τούς άλλους

             Ωσάν πρώτονε πού μέφτιαξες

               Δέν πέτυχες Θέ μου τό καλούπι

               Καί δέν μοιάζω γιά κακή μου τύχη

               Μέ τούς υπόλοιπους παλιανθρώπους.

Θά  πορούσαμε ότι είναι τάλαντόν τό νά είσαι απατεών.

Δέν  πορείωο καθένας νά τό επιτύχει.ΟΘεός δέν

Τόν σφράγισε μέ τήν σφραγίδα τής απάτης.Απαιτείται ευφυία ειδική

Γιά τούτο.Ο αείμνηστος Καθηγητής μας τής Εγκληματολογίας έγγραφε

Είς τό τότε συγγραμμά του οτι οι Επτανησιοι διαπράτουν απάτες λόγω

Πνευματικής ευστροφίας ενώ σέ άλλα μέρη τής Ελλάδας ζωοκλοπές

Λογω έλλέιψης αυτής τής ευστροφίας.Τώραωπού νά καταληξουμε

Τήν σήμερον ημέρα;Στήν ευχή οσοι διαθέτουν ευψυία γιά καλό νά

Τήν χρησιμοποιούν κσί όσοι τή χρησιμοποιούν γιά τό αντίθετο θά

Ζούμε στήν ίδια κοινωνία καί οιΝόμοι θά προστατεύουν απαντε;

Ζολιώ Λαδά-Βαρβαρέσου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 9/9/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA