Παράταση μέχρι 31 Σεπτεμβρίου δίνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η εν λόγω παράταση στην προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή των εγκεκριμένων ποσών δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις δεδομένου ότι στην παρούσα περίοδο βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και λόγω του ότι διαπιστώθηκε πως μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021 (αρχική προθεσμία), λιγότερο από το 50% των εγκεκριμένων επιχειρήσεων είχαν υποβάλλει αίτημα καταβολής της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 9/8/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA