Αντώνης Αργυρός: «Αρμαγεδδών»;

επέλασης της φωτιάς σε τόσα μέτωπα και τόσα μέρη, μπορεί να χαρακτηρισθεί Αρμαγγεδών. Για τα αίτια και τη δημιουργία αυτής της εθνικής τραγωδίας, με τα τραγικά αποτελέσματα, στις περιουσίες και την οικονομία μας, βεβαίως, θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες, όπου αυτές αναλογούν. Οι διωκτικές αρχές και η Δικαιοσύνη θα κάνουν τη δουλειά τους, ήδη επελήφθη η δικαιοσύνη.

Μπορώ όμως να πω ότι η Χώρα διέρχεται μια μακρά οδυνηρή περίοδο με την πανδημία και οι ψυχικές αντοχές όλων μας είναι πλέον περιορισμένες με την νέα επίθεση της φωτιάς, χωρίς να λησμονούμε και τις απειλές πολέμου του επιτήδειου γείτονα μας. Για να είναι δυνατή η αποτελεσματική και συντονισμένη ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, το 2001 θεσπίστηκε ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Ο μηχανισμός αυτός συντονίζει τα μέσα αρωγής που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη. Επίσης, βοηθά στην διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας και στον σχεδιασμό υποθετικών σεναρίων και προσομοιώσεων για τον εντοπισμό τυχόν κενών και προβλημάτων στα συστήματα πολιτικής προστασίας των κρατών μελών. Εξάλλου, προωθεί τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών. Ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχει καταστεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για το συντονισμό της ευρωπαϊκής αρωγής. Χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση οι μηχανισμοί αυτοί σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Η πολιτική προστασία μπορεί να καλύψει μόνο την πρώτη, την άμεση φάση μιας έκτακτης ανάγκης. Χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών και για την πρόληψή τους.

Η πολιτεία χρειάζεται θωράκιση και πιο πολύ χρειάζεται αυστηρή τήρηση της νομιμότητας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και το κυριότερο να μην κλαίμε συνεχώς επι των ερειπίων που οι ίδιοι δημιουργήσαμε.

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

6/8/2021

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 6/8/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA