Νέα της ΠΙΝ

«Είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στις ενέργειες της Περιφερειακής Εφορίας Προσκόπων Κέρκυρας που κρατά «ζωντανό» τον προσκοπισμό στον τόπο και συμβάλλει, ανιδιοτελώς, στην σωστή ανάπτυξη των νέων, σωματικά, διανοητικά και κοινωνικά, καθιστώντας τους υπεύθυνους ανθρώπους με έναν δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία και σεβασμό στη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και τη Δημοκρατία», ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης  στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνική Μέριμνα, Αλληλεγγύη, Εθελοντισμός και Απασχόληση), Αλέκος Μιχαλάς, ενώ τα  μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορίας Προσκόπων Κέρκυρας χάρισαν στον Περιφερειάρχη ένα εικονογραφημένο βιβλίο με τις δράσεις του 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Κέρκυρας, με τίτλο «70 Χρόνια -Στα Ξάρτια Ψηλά».

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και τελικού ποσού συμβάσεως, 84.165,18 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 522, είναι η εταιρεία «ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.».

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες.

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 365.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 365.000 ευρώ, και τελικού ποσού 163.634,08 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- 2013», είναι η εταιρεία «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε (180)ημέρες .

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 27/11/2018, #ODYSSEIA