Εναρκτήρια Συνάντηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020

Το έργο InnoNets, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα και εστιάζει στη διασυνοριακή διαμεσολάβηση και τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας στις πολύ μικρές και μικρές ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Στόχος του έργου είναι η σύσταση Ομάδων παραγωγών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα μέσω της επιστημονικής γνώσης και της επί τόπου εφαρμογής της

Η μεθοδολογία του έργου ενσωματώνει τη δημιουργία τριών εργαστηρίων διασυνοριακής θεματικής διαβίωσης, τα οποία θα δημιουργήσουν έναν ισχυρό κόμβο καινοτομίας για την παροχή υπηρεσιών. Θα χρησιμοποιηθούν μεθοδολογικά μοντέλα και εργαλεία που περιγράφουν τη διαδικασία μεταφοράς της καινοτομίας από ερευνητικά ιδρύματα σε παραγωγούς, σύμφωνα με τους θεματικούς πυλώνες κάθε εργαστηρίου.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 26/11/2018, #ODYSSEIA