Περί «μη πρόσκλησης» των ΠΣ στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Κεφαλλονιάς

Προς επίρρωση τούτων να σας ενημερώσουμε ότι στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Κεφαλονιάς παρόντες ήταν, πέραν των αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της συμπολίτευσης και οι κ.κ. Σωτήρης Κουρής και Γιώργος Τσιλιμιδός, περιφερειακοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι μάλιστα συμμετείχαν ενεργά με ομιλίες και παρεμβάσεις.

Συνεπώς άπαντες ήταν ενήμεροι και είναι δική τους επιλογή η συμμετοχή ή μη, αναλόγως των υποχρεώσεων και επιθυμιών τους.

Η επίσημη δικαιολογία του κ. Σπύρου προς τους διοργανωτές για την απουσία του ήταν η αναγκαιότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ. Από την άλλη πλευρά, στους δημοσιογράφους ισχυρίστηκε ότι δεν προσκλήθηκε.

Τα συμπεράσματα για την αξιοπιστία λόγων και έργων του κ. Σπύρου είναι δικά σας. 

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 24/11/2018, #ODYSSEIA