«Τηλεοπτική Κάλυψη Λευκών Περιοχών»

Στην Α’ φάση καλούνται όλοι οι Δήμοι της χώρας, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης, να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο έργο, καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις για τις περιοχές που δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Α΄ ή στο Β΄ Μέρος του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018. Η δεύτερη (Β΄) φάση της υλοποίησης του έργου, η οποία αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων σε αυτό, υπολογίζεται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Επισυνάπτεται η απόφαση Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), η αριθ. 17690/16-11-2018 (ΦΕΚ 5022 Β’/12-11-2018) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 Α’/20-9-2018), στον οποίο αναφέρονται οι περιοχές που ήδη εντάσσονται στο έργο.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Γραμματέας ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,22/10/2018 #ODYSSEIA