Γεώργιος Τζωρτζάτος: Ταύτιση με τις ιδέες του Μάκη Φόρτε

Κεφαλληνίας-Ιθάκης, είχα επισημάνει, ότι το Γουλόστρωτο έπρεπε να συνεχισθεί στο τμήμα όπισθεν της αγοράς. Ήμουν πολέμιος της άποψης ορισμένων, ότι έπρεπε, να τεθεί τσιμέντο. Μάλιστα, είχα θέσει το μείζον ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού και, συνακόλουθα, είχε εκπονηθεί η σχετική μελέτη από τον κύριο Παγουλάτο. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Καλογερόπουλο επιδιώξαμε, να υπάρχει συνέχεια του Γουλόστρωτου όπισθεν της αγοράς και με κεντρικό σήμα, πέρα από τον υπάρχοντα κυματισμό της χελώνας caretta-caretta. Όλα αυτά σχεδιάστηκαν, σε συνάρτηση με την εκβάθυνση του λιμένος έμπροσθεν από το τμήμα της γέφυρας Δεβοσέτου – Λαχαναγοράς. Αντ’ αυτού του απόλυτα ορθολογικού σχεδιασμού, διαβάζουμε δηλώσεις του Αναδόχου στον «Ημερήσιο» για βιομηχανικό υλικό, παρόμοιο με αυτό που τέθηκε στο έργο της γέφυρας Δεβοσέτου – Λαχαναγοράς.

Κύριοι, μιλάμε για ΓΟΥΛΟΣΤΡΩΤΟ και για αρχιτεκτονική παράδοση ετών! Δε μιλάμε για ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΟ! Απομιμήσεις της επτανησιακής παράδοσης ευτελούς αξίας, όπως αυτές που υποδείξατε κατά την πρώτη φάση του έργου, δεν αρμόζουν στην ιστορία και στον πολιτισμό της Κεφαλλονιάς μας! Η επόμενη μέρα ανήκει στους Κεφαλλονίτες και δε θα επιτρέψουν τέτοιου είδους υποβάθμιση της αρχιτεκτονικής τους ιδιομορφίας. Αρκετά ανεχθήκαμε τις παρακμιακές σας ιδέες!

Μετά τιμής,

Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 20/11/2018, #ODYSSEIA