Με τον υπεύθυνο της γαλλικής TOTAL E &P στην Ελλάδα συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με την επικείμενη εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή. Και από τις δυο πλευρές τονίστηκε η αναγκαιότητα για την προστασία του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων ώστε να μην πληγεί αφενός το ιδιαίτερα ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής και αφετέρου η δρώσα οικονομία των νησιών (τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες, παράκτια αλιεία).

«Θέλουμε κι εμείς να έχουμε αυτή την επικοινωνία και να είμαστε ενεργό μέλος σε αυτήν την από κοινού προσπάθεια για να προστατεύσουμε όλα τα παραπάνω», τόνισε ο κ.Γαλιατσάτος, επισημαίνοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω και του Περιφερειακού Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση μετά από το σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Ο κ.Γαλιατσάτος και ο κ.Fretwell συμφώνησαν στην αναγκαιότητα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της πολυεθνικής εταιρείας, ώστε να υπάρχει συνεχής πληροφόρηση ανάμεσα στις δυο πλευρές για προβλήματα που ανακύπτουν.

Αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών στο οικόπεδο 2 στην Κέρκυρα ο κ.Fretwell ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η επεξεργασία των υφιστάμενων δεδομένων για να ακολουθήσει η ερευνητική περίοδος, ενώ οι εργασίες εξόρυξης εκτιμάται ότι θα αρχίσουν στα τέλη του 2020. Όπως είπε εφόσον υπάρχουν εξορύξιμα κοιτάσματα η παραγωγή τοποθετείται στα επόμενα 10-15 χρόνια.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 25/10/2018, #ODYSSEIA