Η ΠΙΝ επεκτείνει, έως και τρία έτη, τη διάρκεια ενίσχυσης της λειτουργίας των Κοινωνικών δομών

Όσον αφορά τις Κοινωνικές Δράσεις η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα ενισχύσει οικονομικά και θα παρατείνει τη λειτουργεία, για επιπλέον τρία (3) έτη, συνολικά έξι έτη, την Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών, την Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας παιδιών ΑμεΑ, καθώς και την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ.

«Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και Δράσεων, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μέχρι και το 2022. Θα κάνουμε όλοι μας αυτό που πρέπει, ώστε αυτές οι Δομές που χρηματοδοτούνται από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατατίθενται στην Ελλάδα, πέραν ότι πρέπει να εξασφαλίζουν διαχρονικά τη λειτουργία τους, θα πρέπει σταδιακά να ενταχθούν στη λειτουργία του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων . Δηλαδή να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 8/8/2017, #ODYSSEIA