Χειρότερη της αμάθειας.. η ημιμάθεια και η διαστρέβλωση της αλήθειας!!!

Συγκεκριμένα στο άρθρο του ο κ. Κανελλόπουλος και προκειμένου να υποστηρίξει την διαφαινόμενη ήδη τακτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ να αποδομηθεί ο νόμος 4555/2018 γνωστός και ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 υπάρχουν ακραία περιπτώσεις που αν όχι τίποτε άλλο αποδομούν όχι βεβαίως το νόμο αλλά το προφίλ που επιθυμεί να καλλιεργήσει για τον εαυτό του ο κ. Κανελλόπουλος.

1.Ισχυρίζεται ο κ. Κανελλόπουλος:«η απλή αναλογική παρακάμπτει την καθαρή βούληση των εκλογέων οι οποίοι εξέλεξαν τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη τους με απόλυτη πλειοψηφία του 50+%, χωρίς όμως αυτή η απόλυτη πλειοψηφία να εκφράζεται μέσα στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια όπου η παράταξη του πρωτεύσαντος θα έχει απλώς μια αριθμητική υπεροχή σε συμβούλους».

Καταρχήν ο κ. Κανελλόπουλος αποκρύπτει (προφανώς σκόπιμα για να ισχυροποιηθεί ο ισχυρισμός του) ότι άλλη η εκλογή του Δημάρχου και άλλη….η εκλογή ων συμβούλων !

Και βεβαίως με τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Κανελλόπουλος συνάγεται ότι θεωρεί σωστό και ότι εκφράζει τη βούληση των εκλογέων της Κεφαλονιάς, ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Παρίσης που πήρε 30% να έχει το 61% των συμβούλων (25 στους 41) έχοντας βγει Δήμαρχος την 2η Κυριακή με τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποίησε και η παράταξή του χάρη στο νόμο που ίσχυε να έχει μετατρέψει κατά γενική ομολογία το δημοτικό συμβούλιο σε όργανο αλαζονικής εξουσίας που οι συγκεκριμένες συμπεριφορές περιφέρονται στα μέσα ανά την Ελλάδα δυσφημώντας την Κεφαλονιά και την Αυτοδιοίκηση!

2. Ισχυρίζεται ο κ. Κανελλόπουλος:«με το άρθρο 203 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1 μεταβιβάζεται στους Δημάρχους η αρμοδιότητα να αποφασίζει για έγκριση δαπανών χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. Και αυτό είναι μόνο η αρχή».

Ο κ. Κανελλόπουλος ή διάβασε τμήμα του συγκεκριμένου άρθρου του νόμου ή δεν γνωρίζει τα στοιχειώδη για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.

Το άρθρο λοιπόν ολοκληρωμένα αναφέρει ότι:

«Αποφασίζει (ο Δήμαρχος) για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμόπιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεταιρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεταικαι προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδοκωδικοποίησης του προϋπολογισμού».

Πρώτο συμπέρασμα:Ο κ. Κανελλόπουλος λέει τη μισή αλήθεια όταν γενικεύει την αρμοδιότητα που δίνεται στο Δήμαρχο να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών εκείνων ΚΑΙ ΜΟΝΟ που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό και έχουν ΗΔΗ εγκριθεί με προηγούμενη απόφασηαπό το ΔΣ.Παράδειγμα:Ο Δήμαρχος θα αποφασίζει για την έγκριση της δαπάνης 100.000 ευρώ ενός συγκεκριμένου έργου που ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙ και γραφτεί στον προϋπολογισμό.

Με τον τρόπο αυτόν είναι προφανές ότι καθίσταται αποτελεσματικότερη η οικονομική λειτουργία του Δήμου και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες, και δεν παρακάμπτεται τοΔημοτικό Συμβούλιο αφού…. έχει ήδη εκφραστεί κατά τη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού !

Δεύτερο συμπέρασμα: Ο κ. Κανελλόπουλος ή δεν γνωρίζει ή το αποκρύπτει αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι παίρνει αρμοδιότητα που είχε το ΔΣ και τις μεταφέρει στον Δήμαρχο, ότι μέχρι τώρα την αρμοδιότητα αυτής της έγκρισης δαπανών την είχε η οικονομική επιτροπή!

Τρίτο συμπέρασμα:Ο κ. Κανελλόπουλος αποκρύπτει προκειμένου και πάλι να αποδομήσει τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ότι αν απαιτείται εξειδίκευση της δαπάνης που έχει γραφτεί στον προϋπολογισμό τότε ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ απόφαση του ΔΣ !

Αν μάλιστα ήθελε να είναι απόλυτα έγκυρος σε αυτά που γράφει, θα έπρεπε να κοιτάξει την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για να μην εκτίθεται, όπου για αυτήν ακριβώς την περίπτωση αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα:

«Θα μπορούσε να αναφερθεί το αρ. 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων περί παροχής επιχορηγήσεων και βοηθημάτων: η αρχική εγγραφή στον προϋπολογισμό καθορίζει το ύψος του συνολικού προς διάθεση χρηματικού ποσού, όμως από τη φύση της δεν μπορεί να καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους Οπότε, εν προκειμένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, πριν τη διάθεση πίστωσης από τον δήμαρχο» !

3. Ισχυρίζεται ο κ. Κανελλόπουλος: «Η λειτουργία του συλλογικού αποφασιστικού οργάνου του Δημοτικού –Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς αυτοδύναμη πλειοψηφούσα παράταξη σημαίνει ότι για τη λήψη μιας απόφασης μπορεί κατά περίπτωση να χρειαστεί η συναίνεση τεσσάρων και πέντε δημοτικών ομάδων πράγμα συχνά ανέφικτο».

Άλλη μία ακραία θέση που είναι πολύ μα πολύ αδύνατο να συμβεί εκτός και η βούληση των εκλογέων (που αναφέρεται συχνά ο κ. Κανελλόπουλος) είναι μοιρασμένη σε ποσοστά κάτω του….20% !

Η συναίνεση για τη λήψη μιας απόφασης στις συνηθισμένες περιπτώσεις αφορά δύο το πολύ τρεις παρατάξεις.

Επί της ουσίας πάντως και πάλι ο κ. Κανελλόπουλος παίρνει μια ακραία περίπτωση που σχεδόν είναι αδύνατον να συμβεί για να επιχειρηματολογήσει αφενός για την ενισχυμένη αναλογική (τυχαίο ότι δεν την αναφέρει σε κανένα σημείο απλά την περιγράφει;) και αφετέρου για τη βούληση των εκλογέων, και να την ….γενικεύσει !

Οι πλέον σημαντικές για τη λειτουργία του Δήμου αποφάσεις όπως είναι αυτές που αφορούν τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα βεβαίως και επιλαμβάνεται ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και προνοεί με αποτελεσματικότατο τρόπο να παίρνονται οι αποφάσεις.

Αν τώρα τα μέλη των διαφορετικών παρατάξεων σε ένα ΔΣ που καμία παράταξη δεν έχει την πλειοψηφία δεν μπορεί να συνεννοηθούν για ένα τοπικό θέμα και η κάθε παράταξη έχει δικιά της πρόταση, όπως πρόσφατα συνέβη με τη συνένωση ΤΕΙ και Ιόνιου Πανεπιστήμιου στο ΔΣ Κεφαλονιάς, ε τότε μάλλον θα είναι άξιο της τύχης του.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ν.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/7/2017, #ODYSSEIA