Δωρεά 5 εκ € στην ΠΙΝ

της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου. Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Α. Χ. Καραμάνου κλήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη διάθεση του ποσού και τους όρους υλοποίησης της δωρεάς μετά από πρόταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα παρακάτω έργα:

1. Αποκατάσταση βελτίωση Μαντζαβινάτειου νοσοκομείου, προϋπολογισμού 1.650.000 ευρώ

2. Κτίριο μηχανουργείου ΕΠΑΛ, προϋπολογισμού  750.000 ευρώ

3. Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου, προϋπολογισμού 2.000.000

4.Επισκευή αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής, προϋπολογισμού  600.000 ευρώ

Η Βουλευτής ευχαρίστησε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, συζήτησε μαζί τους, απάντησε σε ερωτήσεις τους, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής της Παλικής και ότι το συγκεκριμένο ποσό θα συμβάλει στην ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών των δημοσίων κτιρίων και χώρων από τους σεισμούς.

Αθήνα, 30-3-2017

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/3/2017