Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπερκάλυψε τον στόχο του 2016 για την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020

εξελίξεις στα Ιόνια Νησιά, κατεύθυνση στην οποία η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα πράξει ο,τι δυνατόν.

Στη συνέχεια ο κ. Γαλιατσάτος παρέθεσε στοιχεία για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 δηλώνοντας την ικανοποίησή του για την υπερκάλυψη του στόχου που είχε τεθεί από την ΕΕ και την Ελληνική κυβέρνηση και τόνισε ότι η περιφερειακή αρχή χωρίς μεγαλοστομίες, αλλά με πράξεις, δίνει αποστομωτική απάντηση στις “Κασσάνδρες της συμφοράς” που το προηγούμενο διάστημα διατείνονταν ότι θα χαθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος αναλυτικά δήλωσε:

Όπως είναι γνωστό η εκκίνηση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και, κατ’ επέκταση, του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015, οπότε και έλαβε χώρα η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος αυτού στην Κέρκυρα.

Το Νοέμβριο του 2016 έλαβε χώρα, επίσης στην Κέρκυρα, η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος, η οποία και καθόρισε την περαιτέρω διαδικασία για την υλοποίηση και ολοκλήρωσή του.

Το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων είναι ένα από τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, όσα και οι περιφέρειες της χώρας.

Το ύψος της συνολικής του χρηματοδότησης ανέρχεται σε 226.924.697,50ευρώ, από τα οποία 181.539.758ευρώ αφορούν στην κοινοτική συνδρομή και τα 45.384.939,50ευρώ στην εθνική συμμετοχή.

Οι άξονες του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από επτά άξονες προτεραιότητας που είναι:

1.Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών… 29.719.578,75ευρώ.

2.Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη… 89.207.400ευρώ.

3.Ενίσχυση υποδομών και μεταφορών… 35.295.230ευρώ.

4.Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας… 42.618.348,75ευρώ.

5.Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων … 31.908.612,5ευρώ.

6.Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ… 3.578.241,25ευρώ

7.Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ… 598.286ευρώ.

Η εικόνα του προγράμματος

Την 31η Δεκεμβρίου 2016 τα ποσοτικά στοιχεία της υλοποίησης του προγράμματος παρουσίαζαν την εξής εικόνα:

Η εξειδίκευση του προγράμματος ανήλθε στο 91,3%, ήτοι είχαν εξειδικευθεί 207.182.251ευρώ.

Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς τους δικαιούχους συνολικού προϋπολογισμού 133.558.728ευρώ, ήτοι 58,9% του προγράμματος.

Έχουν ενταχθεί πράξεις (δράσεις και έργα) συνολικού προϋπολογισμού 74.064.272ευρώ, ήτοι 32,6% του προγράμματος.

Έχουν συμβασιοποιηθεί έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 50.223.524ευρώ, ήτοι 24,3% του προγράμματος.

Έχουν πληρωθεί δαπάνες 17.369.272 ευρώ, ήτοι 7,7% του προγράμματος.

Υπερκάλυψη του εθνικού στόχου

Το τελευταίο στοιχείο αποτελεί σημαντική επιτυχία γιατί η ΠΙΝ υπερκάλυψε τον εθνικό στόχο που είχε τεθεί στο 7%. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το 7,7%, ως ποσοστό απορρόφησης πόρων, βρέθηκε πάνω από τον εθνικό μέσο όρο των 13 περιφερειακών προγραμμάτων, που η απορρόφησή τους ανήλθε στο 7,6% περίπου.

Το γεγονός αυτό αποτελεί αφενός αποστομωτική απάντηση στις “Κασσάνδρες της συμφοράς”, που 40 ημέρες πριν έλεγαν κι έγραφαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι η ΠΙΝ θα χάσει χρήματα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφετέρου καταδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες για επωφελή αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, στον βαθμό που επιτευχθεί συντονισμός και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών.

Ας σημειωθεί ότι στο σύνολο των τομεακών και των περιφερειακών προγραμμάτων η Ελλάδα πραγματοποίησε απορροφήσεις 11,35%, υπερβαίνοντας έτσι κατά πολύ τον στόχο του 7%.

Για τα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Τέλος για την αποκατάσταση της αλήθειας και επειδή, πάλι στα πλαίσια συζητήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, διακινήθηκαν αναληθείς πληροφορίες σχετικά με τους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, αναφέρουμε τα εξής:

Η ΠΙΝ συμμετέχει σε δύο προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, το Ελλάδα – Αλβανία με προϋπολογισμό 42.312.029ευρώ και το Ελλάδα – Ιταλία με προϋπολογισμό 123.176.896,47ευρώ.

Συναντήσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος τέλος ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της διαπιστωμένης δυσχέρειας των δικαιούχων (Δήμων και Νομικών Προσώπων) των προγραμμάτων, να αντεπεξέλθουν και να ανταποκριθούν στην κατάθεση προτάσεων εντός των καθοριζομένων χρονικών πλαισίων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει πρωτοβουλία, προγραμματίζοντας κύκλο επαφών με τους Δήμους της ΠΙΝ για να  καθοριστούν οι περαιτέρω κινήσεις και οι προτεραιότητες. Ήδη την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση στο Δήμο Ιθάκης και τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 θα ακολουθήσει συνάντηση, στην Κέρκυρα, για το Δήμο Λευκάδας.

Για την κακοκαιρία

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος αναφέρθηκε και στην κακοκαιρία που πλήττει τα νησιά του Ιονίου ευχαριστώντας παράλληλα τις υπηρεσίες της ΠΙΝ και κυρίως την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις.

“Η ΠΙΝ βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες σε κλοιό κακοκαιρίας, με χιονιά και παγετό σε όλα τα νησιά της περιφέρειάς μας. Είναι η πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες, που η κακοκαιρία έχει πάρει τέτοια έκταση, καλύπτοντας όλη την ΠΙΝ. Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, κυρίως η Πολιτική Προστασία, εργάζονται για τους συμπολίτες μας και την οικονομία του τόπου μας, με τρόπο παραδειγματικό και συνεπή. Φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι υπήρξε καλή προετοιμασία των υπηρεσιών μας και ο τρόπος αντιμετώπισης της κακοκαιρίας ήταν εξαιρετικός. Ευχαριστώ τους εργαζόμενους που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και φαίνεται, ότι η συνεργασία περιφερειακής αρχής και εργαζομένων, δίνει αποτελέσματα όταν καταβάλλουμε όλες μας τις προσπάθειες και κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε”, δήλωσε ο κ. Γαλιατσάτος.

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων για τις εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα δήλωσε τα εξής:

“Οι Υπηρεσίες της ΠΙΝ διεξήγαγαν και στο παρελθόν, θα κάνουν και στο μέλλον ελέγχους, όπως πρέπει και οφείλουν. Όσο πιο γρήγορα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα, τόσο ταχύτερα θα αμβλυνθούν τα προβλήματα και θα δοθούν λύσεις.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει αναλάβει την υποχρέωση ενεργοποίησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και το επόμενο διάστημα θα κληθούν τα μέλη της σε σύσκεψη, ώστε να γνωρίζουμε που βρισκόμαστε και τι πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας έχει το δικό του σχεδιασμό και στη βάση αυτού και του αιτήματος που έχει καταθέσει για να ανοίξει ο ΧΥΤΑ Λευκίμμης, προχωρά στις δικές του ενέργειες. Εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει τον πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης, δεν έχουμε στα χέρια μας πόρισμα που να μας αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον γενικά. Συνεπώς συνεχίζουμε τους ελέγχους, που εξαιτίας και της κακοκαιρίας δεν ολοκληρώθηκαν και υπερασπιζόμαστε όσα έχουμε ανακοινώσει και όσα έχουμε δεσμευτεί”.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.1.2017