Ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη έχει την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει στην παρουσίαση του βιβλίου

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 30/04/2018.

2.«Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησης από το νταμάρι Τσίπου Δ.Δ. Λιθακιάς έως της Κεντρική δεξαμενή Δ. Ζακυνθίων στη Μπόχαλη» (Β ΦΑΣΗ), με προϋπολογισμό 2.164.523,64 €, και με δικαιούχο το Δήμο Ζακύνθου.  Πρόκειται ουσιαστικά για τμηματοποιημένη πράξη (β’ φάση) που είχε ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, μέσω του οποίου υλοποιήθηκε η α’ φάση.

Ειδικότερα η πράξη αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευή των Αγωγών Δ2 (Λιθακιά έως Μπόχαλη) και Δ3 (Λιθακιά έως τον κλάδο του αεροδρομίου), καθώς & την κατασκευή του νέου αγωγού Δ1, που πρόκειται να αντικαταστήσει υφιστάμενο χαλυβδοσωλήνα με προβλήματα τόσο στη χάραξή όσο και στις αυξημένες διαρροές.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2018.

3. «Προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου με βιοψία κι ενός καρδιολογικού υπερηχοτομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας», με προϋπολογισμό 337.903 €, και με δικαιούχο το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Ειδικότερα η πράξη αφορά στην  προμήθεια: α)ενός Ψηφιακού Μαστογράφου με Βιοψία που αποτελείται από γεννήτρια ακτίνων Χ, ακτινολογική λυχνία, σταθμό ελέγχου (χειριστήριο) βραχίονα με ψηφιακό ανιχνευτή, σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης, χειριστήριο και στερεοσκοπικό σύστημα ψηφιακής βιοψίας, β) ενός Καρδιολογικού Υπερηχοτομογράφου που αποτελείται από τη βασική μονάδα, ηχοβόλο κεφαλή phased array ευρέος φάσματος κατάλληλη για καρδιολογικές και διακρανιακές εξετάσεις έγχρωμο laser printer εκτύπωσης σε χαρτί Α4, ασπρόμαυρο καταγραφικό.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 29/6/2018.

Τα παραπάνω έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

4.. Συνέχιση της λειτουργίας τριών (3)  «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» σε Κεφαλλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα, με συνολικό προϋπολογισμό 248.281,5 €, και δικαιούχους τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, τον  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και την ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Ειδικότερα, οι πράξεις αφορούν στη συνέχιση λειτουργίας για 1 έτος των παραπάνω Κέντρων, με την κάλυψη της στελέχωσής τους (16 άτομα συνολικά), καθώς και του κόστους των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών τους, για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα  μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (πρόκειται για 70 ωφελούμενους συνολικά)

Οι παραπάνω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 3/1/2017