Δημιουργία έξι νέων κοινωνικών δομών, 1.338.480€ ,υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος

Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 117.000,00, με δικαιούχο το Δήμο Λευκάδας.

Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 234.000,00€, με δικαιούχο την EQUAL SOCIETY (ΜΚΟ)

Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ζακύνθου, προϋπολογισμού 407.160,00€, με δικαιούχο την ΜΚΟ «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών».

Οι δομές αυτές χρηματοδοτούνται ώστε να λειτουργήσουν για τα επόμενα τρία χρόνια (2017-2019) και να παρέχουν βασικά αγαθά σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια καθώς και σε δικαιούχους/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Ειδικότερα, τα κοινωνικά παντοπωλεία θα παρέχουν τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς και είδη ψυχαγωγίας, ενώ τα συσσίτια θα παρέχουν γεύματα.

Με την λειτουργία των παραπάνω δομών προβλέπεται να εξυπηρετούνται τουλάχιστον 400 νοικοκυριά σε καθημερινή βάση από τα παντοπωλεία και πάνω από 400 ωφελούμενοι από τα συσσίτια.

Μέσω του έργου προβλέπεται η κάλυψη του κόστους προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών των δομών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 8.12.2016