Επιστροφές αλλοδαπών

Σε βάρος των παραπάνω υπηκόων τρίτων χωρών είχαν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής και απέλασης για παράνομη είσοδο στη χώρα μας. Οι επιστροφές πραγματοποιήθηκαν μέσω των εθελούσιων προγραμμάτων επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και εθελοντικών αναχωρήσεων από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ενδεικτικά, ο μεγαλύτερος αριθμός επιστροφών πραγματοποιήθηκε με προορισμό την Αλβανία (737 άτομα), το Αφγανιστάν (119 άτομα), το Ιράκ (105 άτομα), το Πακιστάν (89 άτομα), το Ιράν (44 άτομα), τη Γεωργία (55 άτομα) και τη Βουλγαρία (25 άτομα).

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του έτους έχουν επιστραφεί συνολικά στις χώρες καταγωγής τους 9.454 άτομα.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5.7.2016