Εθελοντικό Δίκτυο Ιονίων Νήσων δημιουργεί η ΠΙΝ

Σκοπός μας, σημείωσε, είναι το Εθελοντικό Δίκτυο Ιονίων Νήσων να αποτελέσει ένα κοινό τόπο για την προώθηση της ιδέας του Εθελοντισμού στα Ιόνια Νησιά, την προαγωγή, τη συνεργασία, τη διασύνδεση και την υποστήριξη εθελοντικών φορέων και εθελοντών πολιτών καθώς και για το συντονισμό του εθελοντικού έργου στα όρια της γεωγραφικής μας περιφέρειας και στη βάση κοινά αποδεκτών προτεραιοτήτων.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, τόνισε ότι η σημερινή πρώτη ανακοίνωση του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων αποτελεί την αρχή μιας στρατηγικής επιλογής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ενεργό συμμετοχή στην Κοινωνία των Πολιτών και τις πανανθρώπινες αξίες που τη διέπουν. Επιπρόσθετα, είπε ότι αποτελεί ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο καθώς το Δίκτυο αυτό θα δώσει πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες για εθελοντισμό και πνοή για ενεργότερη κοινωνική συμμετοχή σε περισσότερους συμπολίτες μας.

Ο κ. Γαλιατσάτος ενημέρωσε ότι με βάσει το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, έως την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στις 5 Δεκέμβρη θα είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε ένα Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας και να συνυπογράψουμε με τους ενδιαφερόμενους φορείς την Ιδρυτική Διακήρυξη του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων.  Τέλος ο Περιφερειάρχης ζήτησε συμμετοχή και υποστήριξη από όλους τους εθελοντικούς φορείς και δραστηριοποίησή τους μέσα από το Δίκτυο.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν εκ μέρους της Επιτροπής Εργασίας οι κ.κ. Σ. Κουτάγιας (για τους επιμέρους σκοπούς του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων), Μ. Ψαρράκης (για την ηλεκτρονική υποστήριξη και διασύνδεση του Εθελοντικού Δικτύου) και η κα. Α. Πρωτοψάλτη (για τις βασικές αρχές λειτουργίας).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

•           έως το τέλος του καλοκαιριού, θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των εθελοντικών φορέων

•           έως το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των ενδιαφερομένων φορέων και η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης

•           και στη συνέχεια η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προχωρήσει στην Ιδρυτική Διακήρυξη του Εθελοντικού Δικτύου Ιονίων Νήσων.

•           Στο ξεκίνημα του 2017 θα ξεκινήσει η λειτουργία του Εθελοντικού Δικτύου επ’ ωφελεία των πολιτών και της κοινωνίας.

(Αναλυτικά στοιχεία από τις επιμέρους τοποθετήσεις – για τους σκοπούς, τη διασύνδεση και τις βασικές αρχές του Δικτύου-  θα σας σταλούν με νεώτερο δελτίο τύπου από την Αντιπεριφέρεια Απασχόλησης, Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού).

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 23.6.2016