Νέα από ΠΙΝ

•           στη  Λευκάδα (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας),   την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 από ώρα 19.00 έως 22.00μ.μ.

Η θεματολογία των εργαστηρίων είναι η ακόλουθη:

•           Εθνική Στρατηγική για τουρισμό (εισηγητής Υπ. Οικονομίας, Ναυτιλίας & Τουρισμού)

•           Νέες τάσεις στον τουρισμό & Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος (Ινστιτούτο ΣΕΤΕ)

•           Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στην τουριστική επιχειρηματικότητα (Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος – ΣΕΚΕΕ).

Από τη συζήτηση θα επιδιωχθεί να προκύψουν και να καταγραφούν  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ επενδυτικές ιδέες. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες (υφιστάμενοι και νέοι), οι εκπρόσωποι των Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών Φορέων, καθώς και οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και λοιπών τοπικών φορέων καλούνται να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν με τις ιδέες τους.

Στόχος είναι η προετοιμασία και η προκήρυξη σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020.

Το ίδιο Θεματικό Εργαστήριο έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα.

Νέα συνάντηση με αντικείμενο το θέμα των απορριμμάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στη συνάντηση πήραν μέρος ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος , ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος και εκπρόσωποι του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τεμπλονίου και  κατοίκων της περιοχής. Επίσης, η αντιπεριφερειάρχες  Νικολέτα Πανδή και Αλέκος Μιχαλάς, οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Παντελιός, Σπύρος Ασπιώτης, Νίκος Αναστασόπουλος και Γιώργος Καρύδης.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους κατοίκους για τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και επανέλαβε ότι ο  οδικός χάρτης που εκπονήθηκε μετά τη συνάντηση της περασμένης Κυριακής αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη, ρεαλιστική και άμεσα υλοποιήσιμη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων.

Οι κάτοικοι, από την πλευρά τους, εξέφρασαν ακόμη μια φορά, αμφιβολίες και ερωτηματικά για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων (δεματοποιητής, μεσοδιάστημα, ολοκληρωμένη διαχείριση κ.λ.π.).

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το θέμα ανάθεσης στο ΕΜΠ μελέτης για νέα χωροθέτηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης η οποία θα διερευνήσει εναλλακτικές προτάσεις για τη χωροθέτηση αποκλείοντας το Τεμπλόνι που αποτελεί πλέον κορεσμένη περιοχή.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι βάση της συζήτησης παραμένει ο οδικός χάρτης της περασμένης Κυριακής, τον οποίο αποδέχεται και η Κυβέρνηση και κάλεσε ευθέως τους κατοίκους να μη συνεχίσουν τον αποκλεισμό του ΧΥΤΑ, ο οποίος έχει μόνον αρνητικές συνέπειες και εγκυμονεί κινδύνους σε όλα τα επίπεδα.

Προσέθεσε δε πως οι κάτοικοι αναλαμβάνουν  σοβαρές ευθύνες για τις αποφάσεις τους, που δεν πρέπει να προκαλέσουν εμπλοκή στις ήδη δρομολογημένες από το Δήμο διαδικασίες,  την εξέλιξη των οποίων  η Περιφέρεια θα παρακολουθεί στενά στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής Περιφέρειας, Δήμου και κατοίκων, ώστε να διασφαλιστεί ο λαϊκός έλεγχος.

Ο Δήμαρχος κατέληξε λέγοντας ότι η δημοτική αρχή κληρονόμησε μια άσχημη κατάσταση και αναλαμβάνει το κομμάτι ευθύνης που του αναλογεί. Επανέλαβε, όμως, τη διαβεβαίωση ότι στη διάρκεια της θητείας του το Τεμπλόνι θα κλείσει και η περιοχή θα αποκατασταθεί.

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων δήλωσαν ότι θα δώσουν την απάντησή τους μετά τη λαϊκή συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν σήμερα το βράδυ.

Στο ΣτΕ προσέφυγε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τον Ερημίτη

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο “Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού – τουριστικού χωριού Κασσιώπη Κέρκυρας, χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής”.

Στους ακυρωτικούς λόγους της προσφυγής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περιληπτικά περιλαμβάνονται:

1. H Πολεοδομική Μελέτη που εγκρίνεται με την προσβαλλόμενη προβλέπει τη δόμηση ξενοδοχείου στην περιοχή του πρώην Ναυτικού Οχυρού Ερημίτη, ενώ δεν έχει εκδοθεί η σχετική πράξη χαρακτηρισμού του αρμόδιου Δασάρχη κατά το αρθ. 14 του ν. 998/1979. και κατά τούτο αντίκειται στον νόμο.

2. Η προσβαλλόμενη πράξη παραβιάζει το άρθρο 3 παρ. 4 του Π.Δ. περί «Έγκρισης Καταλόγου Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων…..»

3. H Πολεοδομική Μελέτη που εγκρίνεται με την προσβαλλόμενη αντίκειται ρητώς στο Χωροταξικό Σχέδιο των Ιονίων Νήσων (υπουργική απόφαση 48976/2004 της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) και δια αυτού στην συνταγματική προστασία της χωροταξικής οργάνωσης με σκοπό την καλύτερη διαβίωση κατά το άρθρο 24 παρ. 2 Σ.

4. Η ΜΠΕ που εγκρίνεται με την προσβαλλόμενη πάσχει από έλλειψη σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθώς δεν εκτιμά σωστά τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την κατασκευή της μαρίνας επάνω σε λιβάδια Ποσειδωνίας και δίπλα στον προστατευόμενο υγρότοπο.

5. Η προσβαλλόμενη πράξη παραβιάζει τις παραγράφους αα’ και γ’ του άρθρου 3 του ΠΔ για την Έγκριση ΕΣΧΑΔΑ στην Κασσιώπη Κερκύρας.

6. Η ΜΠΕ που εγκρίνεται με την προσβαλλόμενη πάσχει από έλλειψη σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθώς δεν εκτιμά σωστά τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον από τις υδρογεωτρήσεις σε απόσταση 60 μ από την Βρωμολίμνη καθώς δεν υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη εφαρμογής για τις υδρογεωτρήσεις ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν οι υδρολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υδρογεωτρήσεων στη υφαλμύρυνση των υπόγειων υδάτων.

7. Η ΜΠΕ που εγκρίνεται με την προσβαλλόμενη πάσχει από έλλειψη σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθώς δεν εκτιμά σωστά τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον από τη διαχείριση του αλμολύματος το οποίο απορρίπτεται σε μικρή απόσταση νότια από τα λιβάδια Ποσειδωνίας ενώ όπως αναφέρει η ΜΠΕ τα θαλάσσια ρεύματα είναι κυρίως βόρειας διεύθυνσης.

8. Η ΜΠΕ που εγκρίνεται με την προσβαλλόμενη πάσχει από έλλειψη σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθώς δεν εκτιμά σωστά τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον λόγω κατασκευής πυκνού οδικού δικτύου εντός της δασικής βλάστησης.

9. Η προσβαλλόμενη οδηγεί σε βέβαιη βλάβη της βίδρας (lutra-lutra), των αποδημητικών πτηνών, των λιβαδιών της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και γενικότερα των οικοσυστημάτων της περιοχής κατά παραβίαση διατάξεων νόμων και ευρωπαϊκών οδηγιών καθώς και διεθνών συμβάσεων.

Η αίτηση ακύρωσης της ΠΙΝ κατατέθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και έλαβε αρ. πρωτ. 2077/2016.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 22.6.2016