Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Υγεία συμμετείχε ο Αν/ρχης Α. Μ

Από πλευράς του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κέρκυρας συμμετείχαν η Πρόεδρος του Δ.Σ κα. Μ. Δημοπούλου, καθώς επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΟΙΣΠΕ κ. Αθ. Παπαβλασόπουλος.

Ο  κ. Μιχαλάς στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, τόνισε  ότι ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας είναι κρίσιμος και χρήσιμος  ιδιαίτερα σήμερα όπου η πατρίδα μας  βιώνει μια  ανθρωπιστική κρίση με την ανεργία  στους νέους να κινείται  σε  υψηλότατα επίπεδα δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα κοινωνικής συνοχής . Η Κοινωνική Οικονομία  αποτελεί  ένα βασικό οικονομικό εργαλείο για τη δημιουργία πολλών επιχειρηματικών  δράσεων.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για ομάδες πληθυσμού που έως σήμερα ήταν είτε ανενεργές, είτε αντιμετώπιζαν σημαντικά εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι νέοι, γυναίκες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, ΑΜΕΑ, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, κλπ.).

Στηρίζουμε είπε ο κ. Μιχαλάς τη  λογική του « Κοινωνικώς Συνεταιρίζεσθαι » γιατί μας δίνει την ελπίδα  ότι  αυτό το νέο κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο προωθεί την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη, την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μέσα από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών  μπορεί να λειτουργήσει ως ένας μοχλός ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Στο περιθώριο των  εργασιών του Συνεδρίου ο κ. Μιχαλάς συναντήθηκε με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας με σκοπό την προώθηση των  πολιτικών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής .

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21.6.2016