Παράλληλα και σε επιχειρησιακό επίπεδο αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευέλικτη και αποτελεσματική αστυνομική

ως άμεσο στόχο την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας, μέσω της εμφανούς αστυνόμευσης, την αναβάθμιση της ανταπόκρισης των αστυνομικών υπηρεσιών καθώς και τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στις περιοχές διαμονής των μονίμων κατοίκων και αναψυχής των επισκεπτών.

Η εφαρμογή του σχεδίου είναι άμεση και προβλέπεται να συμβάλλει στην προστασία της τουριστικής εμπορικής δραστηριότητας, στην διευκόλυνση των μετακινήσεων και στην ασφαλή παραμονή των παραθεριστών στις τουριστικές περιοχές των νησιών του Ιονίου καθώς και στη διαχείριση περιστατικών, καταγγελιών και παραβατικών συμπεριφορών, που επηρεάζουν αρνητικά την διαμονή των μονίμων κατοίκων.

Για τη διαμόρφωση του σχεδίου αυτού, αναλύθηκαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τουριστική επισκεψιμότητα, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, ενώ στα βασικά του σημεία και τη φιλοσοφία του περιλαμβάνονται κυρίως:

          η εκδήλωση, όλο το 24ωρο, ήπιας μορφής προληπτικών και συμβουλευτικών  ενεργειών,

         η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση παραβατικότητας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

       ο σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών αστυνομικών παρεμβάσεων, με κύρια αντικείμενα την πρόληψη του παραεμπορίου, τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, την αποτροπή φαινομένων επαιτείας, ηχορύπανσης, παράνομης λειτουργίας καταστημάτων, τουριστικών και λοιπών επιχειρήσεων,

        η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ειδικών μονάδων της Ελληνικής Αστυνομίας (όπως ΔΙ.ΑΣ, Ο.Π.Κ.Ε.)

Σημειώνεται ότι το Ειδικό Σχέδιο Αστυνόμευσης που αποτελεί την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση της Αστυνομίας στοχεύει στην τόνωση του αισθήματος ασφάλειας και στην ποιοτική αναβάθμιση του κοινωνικού επιπέδου στις τουριστικές  περιοχές του Ιονίου.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 4.6.2016