Ποιος ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας κύριοι της Δημοτικής Αρχής;

Οι Δήμοι δηλαδή που επανασυστήνουν τη Δημοτική Αστυνομία το κάνουν επειδή θέλουν να κόβουν κλήσεις; Ο Δήμος Ιεράπετρας, ο  Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Λάρισας και τόσοι άλλοι,  σε αυτό αποσκοπούν;

Λυπούμαστε κ. Αναπληρωτά, αλλά θα πρέπει να σε ενημερώσουμε ότι οι Δημοτικοί Αστυνόμοι επιλέχθηκαν με βάση προκαθορισμένα προσόντα,  πέρασαν ψυχομετρικά τεστ και παρακολούθησαν εξάμηνη εκπαίδευση μακριά από τον τόπο κατοικία τους … όχι πάντως για να κόβουν κλήσεις!

Η έλλειψη μη επαρκούς προσωπικού για την στελέχωση μιας υπηρεσίας, δεν είναι δικαιολογία για την μη επανασύσταση της. Οι υπηρεσίες στις οποίες μεταφέρατε τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας είναι ήδη επιβαρυμένες με το δικό τους όγκο εργασίας.

Δυστυχώς προχωρήσατε στη λήψη μιας ακόμη απόφασης χωρίς να λάβετε υπόψη τις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας, την αξιοποίηση των προσόντων του προσωπικού που έχετε στη διάθεσή σας και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Όσον αφορά τη πρόσληψη προσωπικού για τα Σπήλαια με «ιδιωτικές» διαδικασίες και την ανάθεση της είσπραξης δημοτικών εσόδων σε μη δημοτικούς εισπράκτορες, πραγματικά αναρωτιόμαστε πώς όλοι οι άλλοι Δήμοι της Ελλάδος καταφέρνουν και λειτουργούν με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Τελικά το ΑΣΕΠ, μόνο το Δήμο Κεφαλονιάς καθυστερεί;

Αντιθέτως με τις δικές σας προτιμήσεις, οφείλετε να γνωρίζετε, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, ότι η επιλογή προσωπικού  πρέπει να  γίνεται με διαφάνεια και βασιζόμενη σε αξιοκρατικά κριτήρια. Ο Δήμος οφείλει να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και να προασπίζει την ίση μεταχείριση όλων των δημοτών.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ θέλει να διαβεβαιώσει όλους τους Κεφαλονίτες και τις Κεφαλονίτισες ότι δεν θα σταματήσει να διεκδικεί το δικαίωμα της συμμετοχής τους στις θέσεις εργασίας του Δήμου Κεφαλονιάς.  Οι μικροπολιτικές πρέπει επιτέλους να σταματήσουν.

Εκ του Γραφείου Τύπου

της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 14.4.2016