539.663,64€ για τις δομές υποστήριξης των γυναικών υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

2/ «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο».

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000534 και συνολικό προϋπολογισμό 269.663,64€. Ημερομηνία λήξης ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2018.

Οι πράξεις έχουν ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων τοπικής εμβέλειας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Στο πλαίσιο των πράξεων περιλαμβάνονται εκτός από τη συνέχιση της λειτουργία των δύο Κέντρων στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο:

•           Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης

•           Δράσεις προώθησης στην απασχόληση

•           Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου

•           Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 13.4.2016