Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ι.Νήσων

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης « Κίνηση Επτανησίων Πολιτών»

κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Έργο κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου Λιμένα Εσωτερικού με την

διερχόμενη έμπροσθεν του επιβατικού σταθμού οδό προς τον κόμβο Αλυκών.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης « Κίνηση Επτανησίων Πολιτών»

κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Διαχείριση ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ.

Σωτήρης Κουρής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η : Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Πορεία συνεργασίας Τριτοβάθμιων

Ιδρυμάτων Π.Ι.Ν.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ.

Σωτήρης Κουρής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η : BΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η : Η Περιφέρεια βαδίζει για δεύτερο χρόνο χωρίς Στρατηγικό και

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Φωτεινοί Σηματοδότες στην Περιφερειακή Οδό Κέρκυρας-

Τζάβρου-Παλαιοκατρίτσας

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος

Καλούδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Λειτουργία Κεφαλληνιακού ιδρύματος ερευνών «Εύδοξος»

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» Περιφερειακός Σύμβουλος κ.

Γεώργιος Τσιλιμιδός.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο : Επικύρωση πρακτικών της 9ης , 10ης , 11ης, 12ης , 13ης, 14ης , 15ης ,

16ης , 17ης, 19ης , 20ης , 21ης, 22ης , 23ης, 24ης και 27ης συνεδρίασης έτους 2015 του

Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραίτης.

ΘΕΜΑ 3ο : Υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επίσκεψή του στην

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 4ο : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 5ο : Γραπτή ( και προφορική ) ενημέρωση από την κυβέρνηση της Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων για την καθυστέρηση και τα αίτια της καθυστέρησης των έργων.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος

Καλούδης.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 4ης Τροποποίησης του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος

Δράσης της Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 7ο : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 Π.Ι.Ν.

Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών κ. Διονύσιος

Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ νεοπροσλαμβανομένων

επικουρικών ιατρών και αγροτικών ιατρών στην ΠΕ Ζακύνθου, κατά εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4213/13.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης πλανόδιου εμπορίου της Π.Ε

Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση χορήγησης αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση χορήγησης αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κα Πανδή Νικολέττα.

ΘΕΜΑ 12ο : Έκδοση ψηφίσματος για την μη επιβολή τέλους ανά διανυκτέρευση

στα τουριστικά καταλύματα.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Τουρισμού και Τουριστικής

Προβολής κ. Σπυρίδων Γαλιατσάτος.

________________________________

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 9η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν.

3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 και ώρα

10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στις Αλυκές

Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

2

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση υδατοδρομίων σε

Κεφαλονιά , Ιθάκη, Λευκάδα, Μεγανήσι.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2ο : Ενέργειες της κυβέρνησης της Π.Ι.Ν προς τη κυβέρνηση της Αθήνας

για την υλοποίηση των ψηφισμάτων Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

2011-2016.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος

Καλούδης.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων

Νήσων και της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση έργων στη σεισμόπληκτη

Παλλική.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ι.Ν – Ιόνιο Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ-

ΠΕΔΙΝ για συνεργασία και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στα πλαίσια της

έξυπνης εξειδίκευσης, καινοτομίας, έρευνας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του

έργου « Επέκταση – Βελτίωση Λιμένα Ζακύνθου ( Προγραμματικό Σχέδιο ) Α΄φάση »

Δήμου Ζακύνθου Π.Ε Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη διευθέτηση – οριοθέτηση τμήματος

υδατορέματος στη θέση “Λάντζες” Χλωμού, Δ.Ε. Μελιτειέων, Δ. Κέρκυρας».

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

ΘΕΜΑ 7ο : Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: «Νότιος Κλάδος

Περιφερειακού Αργοστολίου».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

3

ΘΕΜΑ 8ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της

δραστηριότητας: «Ξενοδοχειακή Μονάδα 4**** με δυνατότητα 98 κλινών, στη θέση

ΒΑΡΒΑΣΗ, Τ.Κ. Καλαμακίου, Δ.Δ. Λαγανά, του Δήμου Ζακύνθου, με διακριτικό τίτλο

«ΚΛΕΛΙΑ», εκμεταλλεύτριας εταιρίας Γ. & Β. ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε.».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραίτης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 12.4.2016