Χρηματοδότηση 121.497,48€ από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Ζακύνθου

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από τις πιστώσεις του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013» με ΚΑ 2013ΕΠ02200001.

Ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης του έργου εντός 180 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5.4.2016