Ο Προγραμματισμός για τη Λειτουργία των Σπηλαίων και των Παραλιών

Με μια πρόχειρη αναζήτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι ήδη πολλοί Δήμοι καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών, έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Υπουργείου. Οι αποφάσεις των συμβουλίων έχουν παρθεί και τα αιτήματά τους έχουν σταλεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για να δρομολογηθούν οι περαιτέρω ενέργειες.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου ζητάει προσωπικό για τη λειτουργία  του Σπηλαίου και του Λαογραφικού Μουσείου (ΑΔΑ 7ΕΞΓΟΞΘ1-8ΒΔ). Ο Δήμος Ιωαννιτών, μέσω του νομικού προσώπου του ζητάει προσωπικό για τη λειτουργία του Σπηλαίου Περάματος (ΑΔΑ 75ΛΨΟΛΤ5-7Δ5). Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου Κρήτης ζητάει ναυαγοσώστες και υπαλλήλους παραλίας (ΑΔΑ Ω2ΑΔΟΡΔΥ-ΟΞ1).

Και ο Δήμος Κεφαλονιάς;

Έχουν ήδη περάσει δύο εβδομάδες από την κοινοποίηση της εγκυκλίου και η Δημοτική Αρχή ακόμα δεν έχει φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο!! Τη στιγμή μάλιστα που άλλοι Δήμοι συγκαλούν έκτακτες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους, η Δημοτική Αρχή ακόμα κρατεί σιγή ιχθύος. Γιατί άραγε; Μήπως δεν γνωρίζει ποιες είναι οι ανάγκες του Δήμου μας σε έκτακτο προσωπικό;

Εμείς, η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Κεφαλονιάς, καλούμε για ακόμα φορά τη Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια επιλογής του προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία των σπηλαίων και των παραλιών μας.

Η λειτουργία αλλά κυρίως η είσπραξη δημοτικών εσόδων, δεν είναι δυνατόν να ανατίθεται σε τρίτους, επιβαρύνοντας το Δήμο έτσι όχι μόνο με εργολαβικό κέρδος αλλά  και με τον αναλογούν Φ.Π.Α. Η εγκύκλιος  του Υπουργείου είναι σαφέστατη και επιτρέπει μάλιστα την έγκαιρη πρόσληψη του αιτούμενου προσωπικού.

Θα θέλαμε μάλιστα να υπενθυμίσουμε στη Δημοτική Αρχή ότι προβλέπει και  τη πρόσληψη προσωπικού που αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα υπό  τη μορφή αντιτίμου. Πρόταση που έχουμε ήδη καταθέσει από το 2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία των σπηλαίων και των παραλιών μας.

Πρόταση που  ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Λυκούδης είχε δηλώσει δημόσια, κατά την κατάθεσή της,  ότι  οι υπηρεσίες του Δήμου θα εξέταζαν την υλοποίησή της.

Μιας πρότασης που συνάδει με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία και βασίζεται στην αξιοκρατία και στην διαφάνεια. Μιας πρότασης που ήδη εφαρμόζεται από άλλους Δήμους χωρίς κανένα πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Ευελπιστούμε η αδράνεια της Δημοτικής Αρχής για τη λήψη της σχετικής απόφασης, να μην αποσκοπεί στην παρέλευση της οριζόμενης χρονικής προθεσμίας,  προκειμένου να εφαρμοστούν «εναλλακτικοί» τρόποι πρόσληψης προσωπικού.

Αναμένοντας λοιπόν την πρόταση της Δημοτικής Αρχής …

Εκ του Γραφείου Τύπου

της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 9.3.2016