Περιφερειακό Συμβούλιο Ι.Ν:Αναγκαιότητα η κατάργηση του ΕΦΚ για τις ντόπιες οινοποιίες & ζυθοποιίες

Μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα οινοποιεία είναι η αδυναμία σύστασης εγγυήσεων στις Τράπεζες από τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις ακόμη και τις συνεταιριστικές, το πρόβλημα ρευστότητας από την υποχρέωση καταβολής του ΕΦΚ στις 25 του επόμενου από την πώληση μήνα αλλά και από την υποχρέωση προκαταβολής του φόρου, η ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού σύμφωνα με καταγγελίες από οργανωμένα οινοποιεία και η ασάφεια ή ακόμη και η μη ύπαρξη νομικού πλαισίου για ορισμένες νέες οικονομικές συναλλαγές κ.α.

«Είναι σημαντικό να αρθεί το μέτρο αυτό γιατί πλήττει ευθέως το ανερχόμενο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα της τοπικής μας οικονομίας που είναι οι οινοποιίες και οι μικρές ζυθοποιίες» είπε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, καλώντας το Σώμα να ψηφίσει υπέρ των αιτημάτων των οινοποιών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του κ. Δρακουλόγκωνα, κατέληξε ομόφωνα στο εξής ψήφισμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συντάσσεται με την πρόταση των οινοποιών της χώρας και ζητά την κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί που επιβλήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4343/2015 για όλα τα οινοποιεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η απόφαση αυτή ζητά να συμπεριλάβει για τους ίδιους ακριβώς λόγους και τις μικροζυθοποιείες των νησιών.

Τέλος το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητά μέχρι την οριστική κατάργηση του ΕΦΚ να ζητηθεί η προσωρινή αναστολή του μέτρου.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5.3.2016