Θεόδωρος Γαλιατσάτος: Όλα τα στοιχεία για την ΕΤΙΝ στο φως

Ο κ. Γαλιατσάτος αφενός ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει ποσό 12.146,80€ για τα έξοδα που έχουν δημιουργηθεί στην ΕΤΙΝ (ποσό ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής της ΠΙΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΙΝ) και αφετέρου ενημερώνοντας για την ουσία της υπόθεσης τους περιφερειακούς συμβούλους υπογράμμισε ότι η ΕΤΙΝ αποτελεί τυπικό δείγμα αστοχίας εταιρείας, η οποία «αντί να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετούσε πελατειακές σχέσεις και ανάλογες πολιτικές επιδιώξεις και προθέσεις επικοινωνιακής προβολής»..

«Το τελευταίο διάστημα ακούμε περίεργες αναφορές για την ΕΤΙΝ και το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι», είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος και συνέχισε: «Μέχρι την ανάληψη της περιφερειακής αρχής από την ΑΝΑΣΑ, κανείς δεν είχε κάνει τίποτα για την ΕΤΙΝ. Εμείς αναδείξαμε το θέμα, δώσαμε δημοσιότητα και κάποιοι μας κατηγορούν ακόμη ότι καλύπτουμε καταστάσεις. Αυτή η αστειότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί και για το λόγο αυτό δίνουμε –ακόμη μια φορά – στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, εν αναμονή φυσικά της απόφασης του δικαστηρίου».

Τα 13 βασικά σημεία του πορίσματος έχουν ως εξής:

1.         Ακυρότητα οικονομικών καταστάσεων καθώς οι οικονομικές χρήσεις 2009-2014 δεν έχουν ελεγχθεί από ελεγκτές της εταιρείας.

2.         Μη τήρηση βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.

3.         Μη τήρηση της νομοθεσίας για την πρόσληψη και μισθοδοσία υπαλλήλου της Εταιρίας ( η μισθοδοσία του οποίου έφτανε μηνιαίως το ποσό των 2.275,71€, κατά πολύ ανώτερο από το οριζόμενο βάσει νόμου).

4.         Ύπαρξη υποκαταστήματος χωρίς γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές με κίνδυνο επιβολής προστίμων.

5.         Πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους 77.114,31€, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν μέσω φυσικής απογραφής τους.

6.         Καταναλώσεις ΔΕΗ σε δύο παροχές, για τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση.

7.         Χιλιομετρική αποζημίωση μετακινούμενων με ποσό άνω του θεσμοθετημένου.

8.         Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων με ποσό κατά πολύ ανώτερο του νομίμου.

9.         Εξοδολόγια χωρίς δικαιολογητικά

10.        Λανθασμένη απεικόνιση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας έτους 2010.

11.        Μη υπολογισμός ΦΠΑ επί συναφθεισών συμβάσεων με συνεργάτη της εταιρίας.

12.        Τακτοποίηση λογαριασμών διαθεσίμων – απαιτήσεων δίχως δικαιολογητικά

13.        Θέματα διαχείρισης και διαφάνειας όπως έλλειψη κανονισμού προμηθειών, διαχείρισης, ανυπόγραφα εξοδολόγια, τιμολόγια υπηρεσιών διαφήμισης ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ χωρίς τήρηση διαδικασιών, απόκλιση στοιχείων απολογισμού 2012, ασάφεια στα πρόσωπα που ταξίδεψαν με δαπάνη της εταιρείας, οφειλή σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χωρίς επιβεβαίωση υποχρέωσης  εκ μέρους της εταιρείας (σημειωτέον ότι το ποσό οφειλής το 2011 ήταν 3.073€, το 2012 εκτινάχθηκε στα 11.392,20€ και το 2014 έφτασε στο ποσό των 15.683,29€) κ.α.

«Ήταν μια σάπια κατάσταση που έπρεπε να πάρει τέλος» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος ενημερώνοντας ότι ο πλήρης φάκελος με τα ευρήματα έχει ήδη αποσταλεί στη δικαιοσύνη και αναμένεται ενδελεχής έλεγχος.

«Το ίδιο κάναμε, στείλαμε δηλαδή τα στοιχεία στη δικαιοσύνη, και στις περιπτώσεις του ταμειακού ελλείμματος 330.000€ στον ΟΑΝΑΚ και στα ευρήματα για τα έργα στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου με την έκκληση η απονομή της δικαιοσύνης να γίνει πιο γρήγορη και πιο αποφασιστική», είπε ο κ. Γαλιατσάτος, καταλήγοντας:

«Από όταν βρισκόμουν στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ως περιφερειακός σύμβουλος, είχα καταθέσει ερωτήσεις αλλά δεν ίδρωσε το αυτί κανενός. Υπάρχουν ευθύνες, τουλάχιστον πολιτικές. Ο έλεγχος από τη δικαιοσύνη θα αποδώσει και όποιες άλλες ευθύνες υπάρχουν, ποινικές, διαχειριστικές κ.α.».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι περισσότεροι περιφερειακοί σύμβουλοι και στη συνέχεια τέθηκαν σε ψηφοφορία τόσο η πρόταση του Περιφερειάρχη για την καταβολή του ποσού για τα έξοδα που έχουν δημιουργηθεί στην ΕΤΙΝ όσο και η πρόταση του επικεφαλής της ΛΑΣΥ Θ. Γουλή να μην πληρωθούν τα χρήματα τώρα αλλά μετά την εκκαθάριση να πληρώσουν όσοι ευθύνονται.

Με την συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών συμβούλων, το Περιφερειακό Συμβούλιο υπερψήφισε την εισήγηση του Περιφερειάρχη.

Λεζάντα φωτό: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος ενημερώνοντας για το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για την ΕΤΙΝ, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5.3.2016