ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

4. Ενισχύεται το ΕΚΑΒ, αφού πέρα από την επίλυση εργασιακών θεμάτων, δημιουργείται μητρώο ασθενοφόρων, νομοθετώντας επίπεδα ασφάλειας όσον αφορά τον εξοπλισμό και τη στελέχωσή τους.

5. Ενισχύονται τα δικαιώματα των ασθενών με γραφεία Προστασίας.

6. Ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση περιστατικών χειρουργείων, μέσα από ένα διαφανές και καινοτόμο σύστημα με λίστες.

7. Διευκολύνεται η έναρξη Ειδικότητας στη χώρα, για να σταματήσει το τεράστιο κύμα ιατρικής μετανάστευσης των νέων εξαιρετικών επιστημόνων μας.

8. Εξισώνονται μισθολογικά και βαθμολογικά οι γιατροί των πρώην πολυιατρείων του ΕΟΠΠΥ – ΠΕΔΥ, με τους γιατρούς του ΕΣΥ, αναγνωρίζοντας την πολύχρονη συνεισφορά τους.

9. Ξεκινά τη λειτουργία του το επί χρόνια ανενεργό αλλά υπερσύγχρονο νοσοκομείο Σαντορίνης, που επιχειρήθηκε να πουληθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Έτσι αποφορτίζεται μερικώς και το ήδη βεβαρημένο ΕΣΥ.

10. Συνεχίζονται τα προγράμματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

11. Δημιουργούνται τα Κέντρα Κοινότητας ως το καλοκαίρι, σε όλη την Ελλάδα, με 2000 εξειδικευμένα στελέχη – νέους εργαζόμενους, που θα αποτελέσουν αισθητήρες της κοινωνίας, αφού μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κάθε πολίτης που θα πηγαίνει εκεί, θα έχει πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα εργασίας, σεμινάρια, απαιτήσεις εργασίας, ψυχολογική και οικογενειακή στήριξη.

12. Αναμορφώνεται ο Καλλικράτης μέσω της Σύσταση ειδικής Επιτροπής, επιφορτισμένης με την καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

13. Επανέρχεται η ενισχυτική διδασκαλία και επεκτείνετε σε κέντρα κράτησης, ιδρύματα κτλ.

14. Καταργούνται τα μαθητοδικεία

15. Ρυθμίζονται εκκρεμότητες, σχετικά με τους εκπαιδευτικούς πού είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

16. Ισχυροποιείται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ανοίγει τις πόρτες του σε όσους θέλουν να σπουδάσουν.

17. Επιλύονται εργασιακά και λειτουργικά ζητήματα των Α.Ε.Ι.

18. Δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες, πολύτεκνους, νέους επιστήμονες  κ. α.

19. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης από τους ΟΤΑ τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

20. Άρση της απαγόρευσης προσλήψεων για την κάλυψη των αναγκών των νησιωτικών δήμων.

21. Αποσαφηνίζεται το ισχύον πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.

22. Εγκαθιδρύεται νέο σύστημα διασύνδεσης των δημοτολογίων και των ληξιαρχείων της Χώρας, το οποίο μάλιστα, ετοιμάστηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου.

23. Διευρύνεται η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στη μεταφορά, τη διαλογή, την επιστασία, την καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης των μέσων καθαριότητας.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ν.Ε  ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 23.2.2016