Με τις μηχανές στο κόκκινο

Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να λειτουργεί σεβόμενη τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Οι «κατεπείγουσες ανάγκες» του Δήμου επιτέλους μειώθηκαν.

Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ χαιρετίζουμε αυτή τη στροφή της Δημοτικής Αρχής και ευχόμαστε να μην είναι παροδική. Εξάλλου οι υπηρεσίες του Δήμου πάντα λειτουργούσαν στο κόκκινο. Άλλοι είχαν κωλύματα να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς…

Εκ του Γραφείου Τύπου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 22.2.2016