Συγκρότηση Τοπικής Ομάδας Διαβούλευσης για την «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» στην Παλική

-Μοσχονά Αλέξανδρο (με αναπληρωτή τον Κατσιβέλη Γεώργιο) ως εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλλονιάς

-Μαρκέτο Δημήτριο (με αναπληρώτρια την Καλέντζου Ευανθία) ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας Ληξουρίου

-Μιχαλάτο Θεόφιλο (με αναπληρωτή τον Λυκούδη Διονύσιο) ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

-Καλαφάτη Ανδρέα (με αναπληρωτή τον Θεοτοκάτο Σπυρίδωνα) ως εκπρόσωπο του Ενιαίου Γεωργικού Συνεταιρισμού Κεφαλονιάς & Ιθάκης,

– Μπούκα Νικόλαο (με αναπληρωτή τον Κατερέλο Διονύσιο), ως εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

– Ρουχωτά Κωνσταντίνο (με αναπληρωτή τον Αλεξανδρόπουλο Διονύσιο) ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης

– Μαυροπούλου-Ζαφειράτου Σοφία (με αναπληρωτή τον Παρίση Ηλία) ως εκπρόσωπο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

-Έρτσο Γεώργιο (με αναπληρωτή τον Ατσάρο Παναγή) ως εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου  «ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»,

-Λουκέρη Ιωσήφ (με αναπληρωτή τον Αντζουλάτο Γεώργιο), ως εκπρόσωπο της Φιλαρμονικής Ληξουρίου

– Βαλσάμου-Τσαγγαράτου Χριστίνα (με αναπληρωτή τον Ρηγάτο Διονύσιο), ως εκπρόσωπο των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ληξουρίου

Ρόλος της Τ.Ο.Δ. είναι η διασφάλιση της εμπλοκής των τοπικών φορέων της περιοχής Παλικής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με σημείο αναφοράς την εν λόγω περιοχή, μέσω διαδικασίας διαβούλευσης σε όλα τα «κρίσιμα» στάδια. Σύμφωνα δε με σχετική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, η τοπική στρατηγική εστιάζει στην αξιοποίηση στοιχείων και παραμέτρων ενός φυσικού μειονεκτήματος, όπως η έντονη σεισμικότητα που χαρακτηρίζει την περιοχή.

Καθήκοντα Προέδρου της Τ.Ο.Δ. αναλαμβάνει ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης Παναγής Δρακουλόγκωνας.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 29.1.2016