Σύσκεψη για το Γ. Ν. Κεφαλονιάς στο Υπουργείο Υγείας

Ο Υπουργός λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα είναι εξαιρετικά επείγοντα, εκτός από τις αναγκαίες προσλήψεις, επισήμανε πως χρειάζονται άμεσες πρωτοβουλίες και ειδικές ρυθμίσεις ως προς το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να περιλαμβάνει τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, προκειμένου να έχουμε άμεσες μετακινήσεις-τοποθετήσεις στελεχών.

Αθήνα, 28/01/2016

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 28.1.2016