Συνάντηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με τον Αναλυτή Αγοράς της Ισπανικής Πρεσβείας

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, θα γίνουν συναντήσεις παραγόντων από τις δύο πλευρές, με συμμετοχή εκπροσώπων του τουριστικού χώρου, των αεροπορικών εταιρειών, κλπ. με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, που εφαρμόζονται και από τις δύο πλευρές.

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 3.12.2015