«2 ΝΕΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ»

διδακτηρίου, ούτως ώστε, το σχολικό συγκρότημα να είναι έτοιμο να λειτουργήσει το Σχολικό έτος 2016 – 2017.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 2.12.2015