«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» στην περιοχή της Παλικής Κεφαλονιάς

Επιδίωξη είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση  μιας τοπικής στρατηγικής για την εν λόγω περιοχή με επίκεντρο ένα φυσικό μειονέκτημα-κίνδυνο, όπως η έντονη σεισμικότητα που την χαρακτηρίζει.

Βασικό χαρακτηριστικό της παραπάνω στρατηγικής αποτελεί η εμπλοκή των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της, μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης σε όλα τα «κρίσιμα» στάδια.

Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Τ.Ε.Ι. (Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων) στο Ληξούρι με αντικείμενο την ενημέρωση, τον προσδιορισμό των τοπικών φορέων που θα συνεργαστούν από κοινού με την Περιφέρεια στο εγχείρημα και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών έως την ολοκλήρωση της εκπόνησης της Τοπικής Στρατηγικής. Για να ακολουθήσει στη συνέχεια η έγκρισή της και η υλοποίηση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 26.11.2015