Αντιπλημμυρικά έργα, ύψους 770.000 € στις Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

1/ Έργο «Αντιπλημμυρικά έργα Ιθάκης», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

2/ Έργο «Συντήρηση – Αναστύλωση Παλαιού Γεφυριού στην είσοδο Αγίας Ειρήνης», προϋπολογισμού 160.000 ευρώ.

3/ Έργο «Συντήρηση – Ανακατασκευή Τεχνικών Απορροής Όμβριων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Κεφαλονιάς», προϋπολογισμού 85.000 ευρώ.

4/ Έργο «Συντήρηση – Ανακατασκευή τεχνικών και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Παλικής», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

5/ «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης ρέματος Πετάλη Νέων Βλαχάτων Σάμης», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, το οποίο πρέπει να χαρακτηριστεί και ως έργο εξαιρετικά επείγον.

6/ «Ανακατασκευή τεχνικού ρέματος επί της Επ. Οδού με αριθμό 26 στα Νέα Βλαχάτα Σάμης, με προϋπολογισμό 215.000 ευρώ.

Το θέμα ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά πλειοψηφία.

Φωτογραφία: Τάσος Καβαλλιεράτος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.10.2015