Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων

Η προθεσμία για δηλώσεις φυσικών προσώπων έληγε στις 26 Αυγούστου, ενώ στα νομικά πρόσωπα δόθηκε παράταση πέντε ημερών, δηλαδή μέχρι τις 28 Αυγούστου.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21.8.2015