”Ελλάδα ώρα 0… έτος 2015” Θεατρική Παράσταση στον Κήπο του Νάπιερ

Το έργο σπονδυλωτό, διέρχεται τις τρεις βασικές ηλικίες του ανθρώπου, νειάτα, μέση ηλικία, γεράματα, δοσμένες στο σημερινό περιβάλλον της Ελληνικής κρίσης, ενώ κάτω από τα κατά βάσιν κωμικά στοιχεία του κειμένου υποφώσκει το τραγικό χάος.

Με αυτό τον τρόπο τα δύο παιδιά -ο ένας λέγεται “Βου”.και η άλλη “Λη” (Βου-λή!)- μας μιλάνε για την Μητέρα τους την Ελλάδα.

Με χαρά δέχτηκα την πρόταση τους, καθώς και του πολιτιστικού συλλόγου ‘Ιόνιος’, να τους σκηνοθετήσω.

Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος

Ηθοποιός Σκηνοθέτης Εικαστικός

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 20.8.2015