ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

Σύμφωνα δε, με τις προγραμματισμένες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τα αποτελέσματα θα γίνουν ακόμη θετικότερα, όχι μόνο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αλλά και για το 2016.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 6.7.2015