ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. Για Αντιπλημμυρικά Έργα στην ΠΙΝ

Επίσης με την ίδια απόφαση κατανεμήθηκαν ανά Π.Ε.  και οι πιστώσεις για αντιπλημμυρικά έργα  ως εξής :

Π.Ε. Κέρκυρας       1.770.000          ευρώ

Π.Ε. Λευκάδας         500.000           ευρώ

Π.Ε. Ιθάκης            63.739,24    ευρώ

Π.Ε. Κεφαλληνίας  706.260,76     ευρώ

Π.Ε. Ζακύνθου         580.000          ευρώ

Π.Ι.Ν.(αδιάθετα)      950.000          ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ               4.500.000         ευρώ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 2.7.2015