ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.-Ι.Ν. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

2. Οι μετακινήσεις αλλά και οι εισαγωγές  και οι εξαγωγές προϊόντων επιβαρύνονται υπέρμετρα, με αποτέλεσμα το κόστος των προϊόντων τόσο στον έμπορο όσο και στον καταναλωτή και συνακόλουθα εν συνόλω, το κόστος διαβίωσης να είναι μεγαλύτερο.

3. Ιδιαίτερα στα μικρά νησιά τα προβλήματα είναι περισσότερα επειδή ο  μικρός πληθυσμός που έχουν  δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας που θα βοηθούσαν την εν γένει ανάπτυξη τους.

4. Η ακτοπλοϊκή κυρίως αλλά και η αεροπορική σύνδεση σήμερα αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη τους, λόγω της προβληματικής κατάστασης που επικρατεί  στους τομείς αυτούς, αποτελεί δε  άμεση προτεραιότητα η αναβάθμιση  της προσπελασιμότητας από αέρος και θαλάσσης στα νησιά,  αφού είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να μην είναι απομονωμένα και να έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης.

5. Υπάρχει ανάγκη για την άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων   για την ενίσχυση  των υποδομών και την καλύτερη λειτουργία της υγείας και της παιδείας, που παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα αλλά και για τη στήριξη της απασχόλησης.

6. Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερα εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων που έχει σήμερα σε κάθε δραστηριότητα η οικονομική κρίση.

Επιπροσθέτως, για τα Ιόνια Νησιά τα έκτακτα  περιστατικά και οι φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί που έπληξαν το 2014 την Κεφαλλονιά, έχουν δημιουργήσει σοβαρά  προβλήματα και πληγές που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί.

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή πολιτικών ειδικών ενισχύσεων για τα νησιά, η θεσμοθέτηση του «μεταφορικού ισοδύναμου» καθώς και η λήψη άμεσων μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών.

Οι  σχετικές διατάξεις του Συντάγματος αλλά και της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν  πρέπει να μένουν γράμμα κενό αλλά να υλοποιούνται  καθημερινά στην πράξη.

Το ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περιοριστούν οι ανισότητες και τα προβλήματα.

Στη χώρα μας εφαρμόζεται μόνο για τα νησιά του Αιγαίου γεγονός που αποτελεί διάκριση σε βάρος των νησιών του Ιονίου.

Σήμερα γίνεται συζήτηση για κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά αλλά παράλληλα και για μεγάλη αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στις τουριστικές δραστηριότητες που είναι αυτές που κυρίως αναπτύσσονται στις νησιωτικές περιοχές και αποτελούν το οικονομικό θεμέλιό τους.

Βάσει λοιπόν όλων των ανωτέρω, ζητάμε να μην αλλάξει το ειδικό φορολογικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει σήμερα σε νησιά και μειονεκτικές περιοχές και παράλληλα να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και τα νησιά του Ιονίου.

Ταυτόχρονα, ζητάμε να μην αυξηθούν σε καμία περίπτωση οι συντελεστές ΦΠΑ στον τουρισμό. Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα και τον βασικό μοχλό ανάπτυξης στα νησιά και τυχόν αυξήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ θα έχουν τραγικές επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα και συνακόλουθα στην οικονομική ζωή αλλά και εν τέλει στην ίδια την επιβίωση και το μέλλον των νησιωτικών περιοχών.

Από το Γραφείο Τύπου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 26.6.2015