ΕΤΕ: Στην καλύτερη θέση ρευστότητας μεταξύ των τραπεζών

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης είπε ότι για την αποτελεσματική λύση των μακροχρόνιων δομικών προβλημάτων της χώρας μας χρειάζονται δραστικές πράξεις. “Οι δύσκολοι καιροί απαιτούν δύσκολες αποφάσεις και η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι δύσκολες αποφάσεις είναι συνήθως και οι σωστές αποφάσεις. Και πρέπει να θυμόμαστε πως δεν αρκούν οι αποφάσεις αλλά και η πιστή υλοποίησή τους”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η κρίση ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος βρήκε την Εθνική στην καλύτερη θέση μεταξύ των υπολοίπων τραπεζών, καθώς είχε τις λιγότερες εκροές την περίοδο Νοεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2015, γεγονός στο οποίο συντελεί η κυρίαρχη θέση που απολαμβάνει στις καταθέσεις ταμιευτηρίου. Έτσι, μέσα στο περιβάλλον αυξημένων πιέσεων ρευστότητας, κατάφερε να διατηρήσει το μεγάλο μέρος της καταθετικής της βάσης, παραμένοντας η μόνη ελληνική τράπεζα που χρηματοδοτεί το σύνολο του εγχώριου χαρτοφυλακίου δανείων της μέσω καταθέσεων, διατηρώντας λόγο δανείων προς καταθέσεις στα επίπεδα του 100%. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 η Εθνική μπόρεσε, μάλιστα, να εκταμιεύσει περί τα 2,5 δισ. ευρώ για υγιείς και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις. Κύρια προτεραιότητα της Εθνικής το 2015 θα είναι η περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς όπως τόνισε τόσο η κ. Κατσέλη, όσο και ο κ. Φραγκιαδάκης, προέχει να δημιουργηθεί ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα.

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα είναι πολύ καλά θωρακισμένη έναντι της αύξησης των επισφαλειών που δημιούργησε η κρίση. Σύμφωνα με τον κ. Φραγκιαδάκη, είναι ενθαρρυντικό ότι η δημιουργία νέων επισφαλειών παρουσιάζει βελτίωση κατά το δεύτερο μισό του β’ τριμήνου σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα των αρχών του έτους. Ωστόσο, η επάνοδος σε ομαλότητα θα επέλθει μόνο κατόπιν συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Σημειώνεται ότι η Εθνική, διαβλέποντας τις εξελίξεις ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2014, προχώρησε σε αύξηση των προβλέψεων και το α΄ τρίμηνο του 2015 με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη στιγμή τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων (61%) του τραπεζικού κλάδου).

Το 2014 η Εθνική παρουσίασε καθαρά κέρδη μετά από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και πριν από την αφαίρεση εκτάκτων απομειώσεων, ύψους 174 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Σε αυτό συντέλεσε η συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων, με την παρουσία στην Τουρκία και την Νοτιοανατολική Ευρώπη να αποφέρουν καθαρά κέρδη 318 εκατ. ευρώ και 41 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου ενισχύθηκε κατά 330 μονάδες βάσης. Η σημαντικότερη συνεισφορά στην κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου, προήλθε από την άντληση κεφαλαίων 2,5 δισ. ευρώ από τους ιδιώτες μετόχους της τράπεζας τον Μάιο του 2014.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 20.6.2015