Ρ. Λούζης: Μια ερώτηση στους υπεύθυνους της DIGEA

Η μονοπωλιακή πλατφόρμα εκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος , και η κατάργηση των αναλογικών καναλιών , απαιτεί καλύτερη αντιμετώπιση και πρόβλεψη τέτοιων καταστάσεων . Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί , γιατί είναι σίγουρο ότι στον Αίνο , θα υπάρχουν βλάβες ,  ο ΔΕΔΔΗΕ , δεν θα μπορεί να τις αντιμετωπίσει , τόσο γρήγορα , λόγω των απαγορευτικών συνθηκών που επικρατούν στην κορυφή , και η αξιόπιστη εφεδρική ηλεκτροδότηση είναι εντελώς απαραίτητη .

ΡΩΣΣΕΤΟΣ  ΛΟΥΖΗΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 4.2.2015