Εργασίες στην Ιθάκη

Σε συνέχεια του από 30.10.2014 σχετικού  δελτίου Τύπου σας ενημερώνουμε ότι για την περαιτέρω συνέχιση των εργασιών μας επιβάλλεται η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτέρα 10/11/2014 , Τρίτη 11/11/2014, Τετάρτη 12/11/2014 και Πέμπτη 13/11/2014 από 07:00 – 08:00  σε όλο το νησί της Ιθάκης , εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι΄αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 26710 25851  ,   26710 22240     και  26740 32201 .

Αλεξάνδρα  Γ.  Γασπαρινάτου

Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 7.11.2014