Έφυγε ένας μεγάλος Κεφαλλονίτης, ένας μεγαλόψυχος αρωγός. Ο Παναγής Τζαμαρέλος

Θερμά συλλυπητήρια στην  κόρη του και στον γαμπρό του, αλλά και στην αδελφή του που ζεί στην Έρισσο, στα Τζαμαρελάτα. Είθε η ψυχή του να βρει την ανάπαυση και τη γαλήνη στο μακρινό αυτό ταξίδι του.

Ιωάννης Π. Ντούκας