Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλλονιάς – Ιθάκης: Διαμαρτύρονται έντονα οι Κτηνοτρόφοι

Η κίνηση αυτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων θεωρείται άκαιρη και αδικαιολόγητη δεδομένου ότι, αντιτίθεται τόσο στο υπ’ αριθμ. 2714/100947/01.10.12 έγγραφο της Διεύθυνσης  Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.)  όσο και στην υπ’ αριθμ. 12246/31.01.14 εγκύκλιο του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε., βάση των οποίων οι δικαιούχοι Κτηνοτρόφοι έχουν συμπληρώσει τις αυξομειώσεις ζώων τους (θάνατοι, σφαγές, πωλήσεις)  στο παλαιό τύπου Μητρώο και συνεχίζουν εωσότου ο πληθυσμός αυτός εκλείψει.

Ο κ. Παναγόπουλος προσπαθεί εκ των υστέρων να καλύψει τόσο τον εαυτό του όσο και τα όποια κενά  υπάρχουν στα αρχεία της Υπηρεσίας του δεδομένου ότι, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων έχει ήδη προβεί στην καταβολή των πρόσθετων ενισχύσεων για το Άρθρο 68 για τα έτη 2010, 2011 και 2012 δίχως να ζητήσει από τους ντόπιους Κτηνοτρόφους τις αυξομειώσεις των ζώων για τις συγκεκριμένες χρονιές.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των  ΘιακοΚεφαλλήνων Κτηνοτρόφων από την ανάληψη των καθηκόντων του ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. και μέχρι σήμερα, τα προβλήματα του κάθε Κτηνοτρόφου των Νησιών μας παραμένουν άλυτα και αυξάνονται διαρκώς, ενώ η εν γένει συμπεριφορά του προς τους παραγωγούς είναι πάντοτε προκλητική και εχθρική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού με εξαιρετικά κατεπείγουσα επιστολή προς την σημερινή πολιτική ηγεσία τόσο του Υ.Α.Α.Τ. όσο και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ζητά την άμεση πολιτική τους παρέμβαση προκειμένου να καταβληθεί το ταχύτερο δυνατόν το ποσό της πρόσθετης ενίσχυσης του Άρθρου 68 για το έτος 2013 στους δικαιούχους Κτηνοτρόφους του Νομού μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσκολία την σημερινή οικονομική κρίση και αδυνατούν να αγοράσουν κτηνοτροφές ιδιαίτερα μετά και τους πρόσφατους σεισμούς.

Για το Δ.Σ.  Ε.Α.Σ.  Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας  Π. Καλαφάτης,  Πρόεδρος   Δ.Σ.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.6.2014