Σύσκεψη στην ΠΕ Κεφαλονιάς για λήψη μέτρων για το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι

Κεφαλλονιάς, όπου διαπιστώθηκε μετά από μακροσκοπικό επιτόπιο έλεγχο, η ύπαρξη προσβολών από το έντομο καραντίνας  Rhynchophorus  ferrugineus (κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι),  σε φοινικοειδή της πόλης του Αργοστολίου, που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους.

Στα παραπάνω μέτρα περιλαμβάνεται η εξεύρεση των κατάλληλων συνεργείων που θα αναλάβουν την προστασία των φοινικοειδών με τη χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων  επίσης  την απομάκρυνση και καταστροφή των  προσβεβλημένων φοινίκων  όπου απαιτείται , και τέλος την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ανωτέρω πρόβλημα .

Η αντιμετώπιση της προσβολής των φοινικοειδών, από το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι και την παϊσαντίσια  είναι πολύ δύσκολη γιατί εξαρτάται, εκτός των άλλων  παραγόντων, από τον βιολογικό κύκλο των εντόμων και τον τρόπο δράσης τους .  Σημειώνουμε ότι η εμφάνιση του κόκκινου ρυγχοφόρου σκαθαριού ,με την καταστροφική του δράση , στον Ελλαδικό χώρο διαπιστώθηκε από το 2005 , και παρά τις προσπάθειες των εμπλεκομένων φορέων ,ακόμα και σε μεγάλους Δήμους ( Αθηνών ,Πειραιώς Πατρέων , κ.α)  με τη απαιτούμενη τεχνογνωσία και τη χρήση υψηλού κόστους μεθόδων ,έως τώρα δεν κατέστη δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος με αποτέλεσμα να έχει καταστραφεί μεγάλος αριθμός φοινικοειδών .     Παρ΄ όλα αυτά κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν ενέργειες , διότι οι φοίνικες αποτελούν μέρος της αισθητικής, πολιτιστικής και της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης μας.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 17.1.2014