Τέλος τα επικυρωμένα αντίγραφα – Πόσο κόστιζαν σε Δημόσιο και πολίτες

2,5 εκατομμύρια εργατοώρες

312.500 εργάσιμες ημέρες

1.420 υπάλληλοι με αποκλειστική και πλήρη απασχόληση

Πηγή: Έθνος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 15.1.2014, ΜΝΜ