Κλειστή η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης

Η περιοχή της Ιθάκης, η οποία έχει ήδη πληγεί πολλαπλά, παραμένοντας αποδέκτης τόσο των επιπτώσεων της νησιωτικότητας γενικά,  της οικονομικής κρίσεως και ατυχών και επιφανειακών κυβερνητικών μέτρων.

Η ύπαρξη ικανοποιητικής δια θαλάσσης συγκοινωνίας, συνιστά αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των κατοίκων και  ζωτική προϋπόθεση για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη  της  περιοχής μας.

Δεν θα επιτρέψουμε, την απομόνωση, εγκατάλειψη και ερήμωση του νησιού μας σε καμία περίπτωση.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.11.13