Ο Αντιπεριφερειάρχης απαντά για το έργο του Χάρακα

•           Εμείς ως φορέας επιληφθήκαμε όλων των απαραίτητων ενεργειών που αφορούν στο έργο και εργαζόμαστε αδιάκοπα για την ταχεία και αποτελεσματική ολοκλήρωσή του.

•           Σας ευχαριστούμε για τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις σας και σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στην διάθεσή σας, για να συζητήσουμε, να μας καταθέσετε τις ιδέες τις απόψεις και τους προβληματισμούς σας και να εξετάσουμε  την δυνατότητα υλοποίησής έργων που στοχεύουν στην αναβάθμιση και την ευημερία του τόπου μας.

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 6.11.13